Segmentation

💡

Також відомо як:

Customer Segmentation, сегментація клієнтів

Поділ великої групи клієнтів за схожими ознаками на більш дрібні, що дозволяє аналізувати чи таргетувати точніше.

Що таке сегментація

Це спосіб, за допомогою якого великий обсяг даних розбивають на декілька більш дрібних та зрозумілих груп, об'єднаних певною спільною характеристикою.

В юніт-економіці, частіше за все мова йде про спосіб групувати клієнтів чи гроші за змінними ознаками, а потім порівнювати утворені сегменти між собою, та з середніми значеннями.

В сімнадцятому завданні курсу «Юніт-економіка» студенти розбираються в сегментації та інших способах пошуку інсайтів за допомогою масивів даних.

Навіщо сегментувати дані

По-перше: сегментація дозволяє краще аналізувати дані. Вона допоможе краще зрозуміти інформацію, виявити в ній патерни, закономірності та робити більш точні прогнози.

По-друге: сегментація клієнтів може допомогти краще проаналізувати їх потреби. А на їх основі — створити більш цінні продукти та послуги, що краще адресують їх потреби.

По-третє: таргетинг на більш вузькі сегменти цільової аудиторії може покращити повернення інвестицій в залучення клієнтів, якщо створити кампанії та креативи спеціально для кожного окремого сегменту, враховуючи їх особливості.

В юніт-економіці сегментація також допомагає створювати більш глибокі моделі, що враховують різні фактори.

Як правильно сегментувати

Для сегментації використовують різноманітні особливості сутностей, що порівнюють — features.

Фічами, зазвичай, виступають демографічні ознаки (стать, вік, тощо), канали залучення, поведінкові ознаки тощо.

Головне — правильно їх маркувати та зберігати в базі даних.

Так, чи інакше, не існує одного правильного способу сегментувати дані. Все залежить від конкретних цілей та самих даних.

Чим сегментація відрізняється від декомпозиції

Це два методи для розбиття даних, що не виключають одне одного. Хоча вони дещо схожі на перший погляд, їх відрізняє кілька моментів:

  1. Сегментація дозволяє розкласти дані на незалежні частини та зосереджується на їх змісті. В першу чергу, щоб провести якісніший аналіз даних.
  2. Декомпозиція розбиває дані на ієрархічні частини та зосереджується на їх структурі. В першу чергу, щоб краще розуміти дані.

Обидва методи часто використовують разом — спершу декомпозують великий обсяг даних на певну ієрархію більш дрібних та зрозумілих складових, а після цього сегментують — щоб розбити дані на групи за схожими характеристиками.

Переконайтеся, що зрозуміли все як слід

Пройдіть безкоштовний тест

Відкриється наш телеграм-бот, де відбудеться вся магія

Хочете розібратися глибше?

Проходьте наш курс
«Юніт-економіка»
для підприємців та менеджерів 💪

Помітили помилку?

Маякніть Яру, будь-ласка 🙏🏻